Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viacygaretka cygaretka

March 23 2017

marioneta
9100 f456 500

March 09 2017

marioneta
9708 6bdd 500
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne viaspes spes

March 05 2017

marioneta
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.

March 02 2017

marioneta
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch viairmelin irmelin
0973 a1cb

did-you-kno:

In the Polish village of Zalipie, all the buildings are covered in painted flowers. Over 100 years ago, when everyone had wood-burning stoves, someone painted a flower on their ceiling to cover a soot stain, and it became a trend. In 1948, the town started an annual painted cottage competition to help recover psychologically from WWII, and now all the homes, churches, bridges and barns are covered in flowers – inside and out. Source Source 2

imageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromSylien Sylien viaSenyia Senyia
marioneta

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viajethra jethra
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoversensitive oversensitive
marioneta

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
marioneta
Reposted fromjasminum jasminum viaimmuff immuff
marioneta
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży, całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży, całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
marioneta
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viajethra jethra
marioneta
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
Reposted fromdepresja depresja viaduchessa duchessa

February 27 2017

marioneta
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola

February 26 2017

marioneta
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viaszydera szydera
marioneta
Niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
— B.Hellinger
Reposted froma-s a-s viasecalecornutuum secalecornutuum
marioneta
8858 1eda 500
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viaepi epi

February 25 2017

marioneta
marioneta
Czasem kobieta musi być bezduszną jędzą, żeby dać sobie radę w życiu, ale wierzcie mi, bycie jędzą to też ciężka praca.
— Stephen King - Dolores Claiborne
marioneta
Pragnę czegoś więcej niż teraz, ale nie chciałbym zniszczyć tego, co mamy.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl